Azərbaycanın turizm strategiyası və turizm inkişafının əsas istiqamətləri

Azərbaycanın 2023-2026-cı illəri əhatə edən turizm strategiyası növbəti dörd il ərzində ölkənin turizm sektorunun inkişaf istiqamətlərini ehtiva edir. Burada infrastruktur layihələrindən qanunvericiliyə, turizm məhsullarının hazırlanmasından marketinq və təbliğat məsələlərinə qədər turizm sahəsinin bütün məqamlarını əhatə edən 9 sütun təqdim edilir.

Turizm Strategiyası 2023-2026

Azərbaycanın 2023-2026-cı illəri əhatə edən turizm strategiyası növbəti dörd il ərzində ölkənin turizm sektorunun inkişaf istiqamətlərini ehtiva edir.

İllik icmal (2019-cu il)

ATB-nin illik icmalında 2019-cu ildə həyata keçirilmiş bütün əsas layihələrə dair ətraflı məlumat təqdim olunur.