Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən hazırlanmış turizm strategiyası sahə üzrə bütün mühüm məqamları əhatə edən 9 sütundan ibarətdir.

Azərbaycan Turizm Bürosunun (ATB) hazırladığı turizm strategiyası turizm sektorunun 2023-cü ilədək inkişafını ehtiva edir. Burada infrastruktur layihələrindən qanunvericiliyə, marketinq və təbliğat məsələlərinə qədər turizm sahəsinin bütün məqamlarını əhatə edən 9 sütun verilib. İllik icmal sənədlərində, ilk növbədə, həmin strateji sütunlarla yanaşı, makrolayihələrin işlənib hazırlanması nəzərdə tutulur. İllik icmallar hər ilin sonunda layihə çərçivəsində əldə olunmuş bütün nailiyyətlər haqqında geniş məlumat verir.

Turizm strategiyası

Bu sənəddə Azərbaycanın 2023-cü ilə qədər turizm strategiyası və 2020-ci il üzrə əsas layihələri, eləcə də uzunmüddətli konsepsiya və məqsədləri əks olunub.

İllik icmal (2019-cu il)

ATB-nin illik icmalında 2019-cu ildə həyata keçirilmiş bütün əsas layihələrə dair ətraflı məlumat təqdim olunur.